Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор


Правителството предлага промени в Закона за счетоводството, предизвикано от развитието на информационните технологии. С проекта се предвижда подписът на съставителя на вътрешни документи в предприятията при използване на автоматизирани информационни системи да се замени с идентификатор за съставителя на документа, който го разпознава и определя по неоспорим начин.

Предложението се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане, географската отдалеченост на филиали и дъщерни дружества, както и неосъвременените разпоредби на действащия Закон за счетоводството.

В момента съществува изискване първичният счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, да съдържа име, фамилия и подпис на съставителя. Това създава неудобство на предприятията, които трябва да изготвят документи на хартиен носител с подпис на лицето, което го е съставило. То е и предпоставка за погрешни изводи от контролиращи органи за липса на задължителни реквизити и документална необоснованост на създадени, предадени и съхранени в електронен вид документи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още