Назад

Задълбочаване на сътрудничеството на БТПП с Българската банка за развитие


В БТПП се проведе среща с Владимир Георгиев, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие. В срещата взеха участие председателят на Палатата Цветан Симеонов и председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов.

Основна цел на срещата бе обсъждане на различни аспекти на сътрудничеството между двете институции, което се задълбочава, след като в края на 2021 г. Българската банка за развитие стана част от Съвета по инвестиции. ББР участва активно в редица дейности на Съвета за подпомагане на българските компании-членове на Палатата за получаване на подробна и своевременна информация за възможностите за финансиране на техния бизнес.

Бяха обсъждани нуждите на бизнеса в кратък и дългосрочен аспект. Специално внимание бе отделено на предлаганите в момента програми за финансиране на зелена енергия и енергийна подкрепа за компаниите..

Георгиев информира, че предстоят регионални представяния на продуктите на банката в Русе /15 април/, Севлиево, Враца, Видин, Панагюрище и др. БТПП ще информира допълнително членовете и партньорите си за конкретните дати и възможност за участие.