Назад

Онлайн семинар на тема: „Новите перспективи и правила в Плана за възстановяване и устойчивост. Европейска директива за Таксoномията"


Сдружение "Балкански Водороден Клъстер" БВК отправя покана за участие в онлайн семинар на тема: „Новите перспективи и правила в Плана за възстановяване и устойчивост. Европейска директива за Таксoномията. Възможности за финансиране, чрез европейските програми и фондове“.

 Събитието ще се проведе онлайн в електронна среда, чрез платформата – Microsoft Teams“, на 14 април 2022 г. (четвъртък) от 14:00 до 16:00 часа.

Програма: 

  1. План за възстановяване и устойчивост – Иво Тодоров, съосновател на БВК
  2. Директива за Таксономията – експерт от Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
  3. Възможности за финансиране, чрез европейските програми и фондове – Иво Тодоров, съосновател на БВК
  4. Геотермални и соларни енергии – елементи при производството на Зелен водород – Васимир Радулов съосновател на БВК; Камара на минералните води в България
  5. Енергийна ефективност. Енергийна бедност. Модели на трансформация
  6. Предстоящо участие в Webit на Балкански водороден клъстер – Петър Христов, председател на БВК
  7. Въпроси от участниците.

 За повече информация може да посетите следния адрес:  https://bh2c.eu/?p=2133

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn more | Meeting options