Назад

Среща със съветника по търговско-икономическите въпроси в Посолството на ГерманияХубертус Клинк, съветник по търговско-икономическите въпроси в Посолството на Германия в София, посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов. Бяха обсъдени моментното състояние на българската икономика с оглед на отминаващата Ковид пандемия и военните действия в Украйна. Как бизнесът се справя в новите реалности и как влияят предприеманите от настоящото правителство действия за осигуряване на ефективна подкрепа на компаниите - бяха сред темите, към които прояви интерес търговският съветник.

Симеонов запозна госта с позициите на Българската търговско-промишлена палата по отношение на енергийната криза, както и предложенията, направени от Асоциацията на организациите на българските работодатели, в подготовката на които БТПП активно участва.

Тема на разговора бе и Националният план за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията. Симеонов сподели, че бизнесът има нужда не само от оповестяването му, а от приложението му на практика. Планът съдържа набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.