Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“

Проект „RECULTIVATUR“ се финансира по ОП „Югоизточна Европа“ и негова основна цел е да разработи взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути, която да стимулира развитието на религиозния туризъм. Проектът стартира в началото на 2011 г. и се осъществява съвместно с партньори от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния, Словения и Унгария.

В световен мащаб около 300 млн. туристи годишно пътуват с цел религиозен туризъм. Не се наблюдават сериозни възрастови различия. От проучване на посещенията в България, направено през 2008 г., общият им брой е 1 665 575, от които 82 746 са чужденци (5% от посещенията).

В рамките на проекта БТПП до момента изпълни следните дейности:

  • Разработи база данни с 4000 религиозни обекта, които ще са достъпни в географска информационна система и ще бъдат предоставени за всеобщо ползване на заинтересовани лица и фирми.
  • Представи три успешни проекта и добри практики в областта на развитието на религиозния туризъм.
  • Проведе кръгла маса, на която представители от туристическия бранш и заинтересовани лица обсъдиха развитието на поклонническия туризъм в България, основните проблеми и предизвикателства пред него.
  • Организира пресконференция с цел популяризиране дейностите и резултатите на проекта.
  • Организира участия на представители на туристически организации и публични органи на международни туристически изложения.

В следващите месеци предстоят следните инициативи:

  • Провеждане на тридневен обучителен курс в гр Бургас, насочен към рекламиране и развитие на поклонническия туризъм в България. Палатата организира обучението в партньорство с Бургаската регионална туристическа асоциация (БРТА). Подробна информация за предстоящите курсове ще бъде качена на интернет страницата на Палатата.
  • Участие на туристическо изложение във Варшава, Полша.
  • Кандидатстване с нов културен маршрут пред Съвета на Европа .

Всички резултати и разработени материали по проекта ще бъдат публично достъпни на сайта на БТПП.

За повече информация:
Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Стефан Костадинов, тел.: 02 8117 556; e-mail: projects2@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи