Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи

В периода 10–11 септември 2013 г. в гр. Баку, Азербайджан ще се проведе първото издание на Европейско-азербайджанската инвестиционна конференция. Организатори на събитието са Немско-азербайджанската търговска камара (AHK Aserbaidschan) в партньорство с EUROCHAMBRES, Националната конфедерация на предприемачите на Азербайджан, Търговско-промишлена палата на Азербайджан и Азербайджанската фондация за насърчаване на износа и инвестициите (AZPROMO).

На конференцията ще бъдат представени предимствата и възможностите на Азербайджан като атрактивна и привлекателна дестинация за инвестиции.

По време на форума представители на публичната власт, на бизнеса и на неправителствения сектор ще дискутират актуални въпроси, свързани с инвестиционния климат в страната и възможностите за привличане на повече преки чуждестранни инвестиции.

Желаещите да участват в конференцията следва да се регистрират на: http://www.east-invest.eu/en/Investment-Promotion/investment-conference-in-azerbaijan/registration-azerbaijan

Допълнителна информация за Европейско-азербайджанската инвестиционна конференция може да бъде намерена на официалния сайт на събитието: http://www.ahk-baku.de/eu-aze-inv-conf/programm/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи