Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша


Д-р Гражина Хоронжикевич, съветник и ръководител на Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Полша в България, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Визитата бе по повод нейния нов 4-годишен мандат у нас. 

Цветан Симеонов представи последните новости в дейността на Палатата, насоките за подобрение на икономическата ситуация, както и затрудненията пред бизнеса. Той обърна внимание и на развитието на отношенията на БТПП с партньори от Полша и доброто сътрудничество с Българо-полската търговско-промишлена камара

Д-р Хоронжикевич предостави информация за нови планове за развитие на двустранните търговско-икономически отношения. Тя съобщи и за инициатива на българи в Полша за учредяване на Полско-български консултантски клъстер под егидата на Полско-българската търговска камара във Варшава.  

В хода на разговора бе констатирана необходимостта от обновяване на Споразумението за сътрудничество с Търговско-промишлената палата на Полша, сключено през 2002 г. В тази връзка бяха обсъдени възможностите за подготовка на посещение у нас на полска бизнес делегация. Д-р Хоронжикевич сподели, че въпреки добрите позиции на Полша и България сред икономиките от ЕС, все още съществува неизползван търговски потенциал. Тя акцентира върху положителния елемент в двустранните отношения - сериозното изменение на структурата на износа на България към Полша и по-големия дял на преработени стоки.

Цветан Симеонов изрази удовлетвореност от назначението на д-р Хоронжикевич, тъй като в нейно лице БТПП има добър и надежден партньор.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още