Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Старт на видеоконференциите между България и Румъния


С видеоконференция на тема „Добри практики на международно сътрудничество” започна поредицата от демонстрационни събития по проект „Заедно в реално време”, изпълняван от Русенската търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество „Идеин”, Търговско-промишлена палата - Враца, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш.

В конференцията участваха представители на академичните среди от България и Румъния. Те направиха презентации за своя опит в международното сътрудничество, като акцентираха върху инициативите за мобилност на студенти, за изграждане на капацитет у младите учени и преподаватели в интердисциплинарните научни изследвания, дистанционното обучение, приноса на висшите учебни заведения и научните центрове за развитието на регионите и др.

В последвалата дискусия участниците разговаряха за перспективите за сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки, както и много други теми от взаимен интерес. Те обсъдиха конкретни теми за бъдещи съвместни проекти.

Участниците в първото демонстрационно събитие се намираха в изградените по проекта видеоконферентни центрове в Русе, Враца, Крайова и Кълъраш. Установяването на мрежата от видеоконферентни центрове е главният резултат от проект „Заедно в реално време”, чрез който партньорите дават своя принос за подобряване на комуникационната инфраструктура в трансграничния българо-румънски регион. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

За контакти: Русенска търговско-индустриална камара, Русе, бул. „Цар Фердинанд” 3А, тел. 082/  825 875, факс: 082 825 873, info@rcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още