Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”


Дългоочакваната промяна на международния стандарт ISO 9001:2015 е вече факт. Стандартът e официално публикуван като ISO 9001:2015 на 23 септември 2015 г., а като EN ISO 9001:2015 – още на 15 септември 2015 г.

Последното издание на международния стандарт ISO 9001 – водещ стандарт на ISO за системи за управление на качеството – отговаря напълно на съвременните изисквания. За тази цел експертен екип от около 95 държави – участнички и наблюдаващи, работи над три години по преработката на стандарта.

В световен мащаб са издадени над 1,1 милион сертификати по ISO 9001, което дава основание на организациите да покажат на своите клиенти, че могат да предложат продукти и услуги с постоянно високо качество. Стандартът действа и като инструмент за оптимизиране на процесите в компаниите, и за повишаване на ефективността в работата им. Изпълняващият длъжността „генерален секретар” на ISO Кевин МакКинли обяснява: „ISO 9001 позволява на организациите да се адаптират към променящия се свят. Той подобрява способността на всяка организация да задоволи нуждите на своите клиенти и осигурява последователна основа за растеж и устойчив успех.”

Изданието на стандарта от 2015 г. съдържа важни промени, които Найджъл Крофт, председател на подкомитета на ISO, разработил и преработил стандарта, определя като „еволюционен, а не революционен” процес. „Ние просто адаптирахме ISO 9001 към условията на 21-ви век. По-ранните издания на ISO 9001 бяха доста ограничителни, с много изисквания за документирани процедури и записи. В изданията от 2000 г. и 2008 г. ние се фокусирахме повече върху управлението на процесите и по-малко върху документацията.”

 „Сега ние сме още една крачка напред и ISO 9001:2015 не съдържа толкова ограничителни изисквания, колкото своя предшественик, акцентът в него е поставен върху производителността. Постигнахме това чрез комбиниране на процесния подход с мислене, основано на риска, както и с използването на цикъла планиране–изпълнение–проверка–действие на всички нива в организацията.”

 „Осъзнавайки, че днешните организации ще имат въведени няколко стандарта за управление, ние разработихме изданието от 2015 г., така че да бъде лесно интегрирано с останалите системи за управление. Новото издание също така осигурява солидна основа за браншови стандарти за качество (автомобилостроене, космонавтика, медицинска промишленост и т.н.), като взема под внимание и потребностите на регулаторните органи.”

„Така дългоочакваният стандарт се роди за нов живот”, заключава Кевин МакКийн. „Светът се е променил и тази преработка на стандарта бе необходима, за да отрази промяната. Технологиите доведоха до нарастване на очакванията от клиентите и бизнеса. Бариерите пред търговията намаляха поради по-ниските тарифи, но също така и заради стратегически инструменти като международните стандарти. Свидетели сме на тенденция към по-сложни глобални вериги за доставки, които изискват интегрирани действия. Така че организациите ще трябва да работят по нов начин и нашите стандарти за управление на качеството трябва да отговарят на тези очаквания. Убеден съм, че изданието на ISO 9001 от 2015 г. може да им помогне да постигнат това.”

Стандартът е разработен от ISO/TC 176/SC 2, чийто секретариат се поддържа от BSI (Британски институт за стандартизация) - член на ISO за Обединеното кралство. Кевин МакКинли споделя: „Този комитет е много важен за ISO. Благодаря на всички експерти за положените усилия.”

ISO 9001:2015 заменя предходните издания на стандарта, като сертифициращите органи ще разполагат с тригодишен период, през който да приведат сертификатите в съответствие с новото издание.

Стандартът ISO 9000, с който се определят понятията и езикът, използвани в рамките на фамилията стандарти ISO 9000, също е променен и неговото ново издание също вече е достъпно.

Предстои публикуването на стандарта като БДС EN ISO 9001:2015 на български език.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още