Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация


Министерският съвет одобри проект на Закон за електронната идентификация и предлага на Народното събрание да го приеме. С него се уреждат обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица, която представлява процес на използване на данни в електронна форма, представящи по уникален начин съответното лице.

В законопроекта са определени правомощията, функциите, задълженията и отговорностите на всички участници при издаването и управлението на електронна идентичност на физическите лица и на електронната идентификация.

Постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса, е една от най-важните цели на законопроекта. Чрез въвеждането на електронна идентификация като средство за стимулиране на цифровата икономика се очаква да бъдат спестени десетки милиона лева годишно на бюджета до 2020 г.

В резултат от приемането на законопроекта ще се изпълни един от приоритетите на правителството – въвеждането на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и важно условие за изпълнението на секторните реформи. Създават се условия за развитието на единния цифров пазар с помощта на иновативни и сигурни технологични решения, както и предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура за подобряване на качеството на публичните услуги. Това ще облекчи трансграничния достъп на бизнеса и гражданите в рамките на ЕС, а в перспектива – и с водещи страни в областта на електронното управление, намиращи се извън Европа.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още