Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум


Архив, Българо-румънски бизнес форум - 2013

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на Българо-румънски бизнес форум на 1 октомври 2015 г. от 11.30 ч  в Палатата. Събитието се организира съвместно с Министерство на икономиката на Република България, Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Букурещ, Търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова.

От румънска страна ще участва бизнес делегация, включваща фирми от следните области: строителство, недвижими имоти, туризъм, машиностроене, логистика, опаковъчни материали, консултации и др.

Фирмите, които имат желание да се включат във форума, следва да изпратят попълнена регистрационна карта до  29 септември  на e-mail: m.markova@bcci.bg

Участието е безплатно. Предвиден е превод български – румънски език за официалната част на форума.

За допълнителна информация: Дирекция ”Международно сътрудничество и международни организации”, тел.: 02/ 811 7494 , 811 7421.

Приложения:
Регистрационна карта с проекто-програма
Предварителен списък на румънската делегация

-------------------

Румъния е традиционен търговски партньор на страната ни. Стокооборотът между двете страни възлиза на 3,5 млрд. евро годишно, като през 2014 г. бележи увеличение с 2,7% спрямо 2013 г. Основни стоки, които страната изнася за северната ни съседка, са пръти от желязо, трактори, машини и устройства за събиране на реколтата, пшеница, царевица, медикаменти. Вносът от Румъния се състои от нефтени продукти, отпадъци и отломки мед, нефтен газ и газообразни въглеводороди, пневматични гуми, медикаменти, инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още