Брой 184 (944), 24-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на ПМС за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (Наредбата). С проекта се създава нов чл. 19а, който предвижда по-облекчена процедура за даване на решение за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите. Тази разпоредба предвижда да не се изисква провеждане от работодателя на предварително проучване на работната сила, което по сега действащия режим предхожда административната процедура по даване на решение на АЗ за достъп до пазара на труда и последващо издаване от МВР на разрешение тип „Синя карта на ЕС” на чужденеца.

Промените в Наредбата се правят с цел справяне с недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда – основно в IT-сектора, но и в други силно засегнати сектори. С цел облекчаване на наемането на специалисти по професии, за които е налице значително несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила и за недопускане на безконтролно наемане на граждани на трети държави в проекта на ПМС е предвидено наемането да е само по професии, определени в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти (Списъка). След мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта, министърът на труда и социалната политика ще утвърждава този Списък, който ще може да се актуализира ежегодно до 31 януари. По този начин процедурата ще бъде облекчена, сроковете за даване на решение по-кратки и се създава възможност за по-бързо преодоляване на недостига на кадри по определени единични групи професии. Останалите условия за даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят.

Обществените консултации са отворени до 1 октомври 2015 г.

Proekt_Doklad_PMS_ED-1.doc

Proekt_NaredbaRR_31 08 2015_ED_last_NSNZ (2).doc

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициативи за развитие на търговско-икономическите отношения с Полша
По предложение на българи в Полша предстои учредяване на Полско-български консултантски клъстер Още
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум
1 октомври 2015, в Българската търговско-промишлена палата Още
Търговска мисия до гр. Бурса, Турция (11 - 14 ноември 2015 г.)
За фирми от секторите: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Старт на видеоконференциите между България и Румъния
Дискусия за перспективите за двустранно сътрудничество в сферата на информационните технологии, транспорта, социалните науки Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ за пречките пред бизнеса и възможните решения
Търговията в рамките на ЕС остава изключително сложна, посочва проучването Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в България
От българските работодатели няма да се изисква да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Официално е публикуван международeн стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”
Акцентът е поставен върху производителността Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри проект на Закон за електронната идентификация
Една от целите на законопроекта е постигането на по-висока степен на ефективност на електронното управление, ориентирано към гражданите и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на български фирми пред бизнес делегация от Нижневартовската търговско-промишлена палата (Тюменска област)
29 септември 2015 г., в Конгресния център на Пловдивския панаир Още