Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското обществоБългарската търговско-промишлена палата участва в редовна среща на Работната група по интеграция, по покана на Агенцията на ООН за бежанците.  Сред темите, които разгледаха представители на различни държавни институции и неправителствени организации, свързани с интеграцията на бежанци в България, бяха: преглед на достъпа до права, както и мерките, предприети от институции и организации (с фокус върху образование и заетост) в условията на пандемия; развитие относно Плана за действие по интеграция за 2020 г.; създаване на Бежански консултативен съвет; проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група за 2020 г. в ситуация на COVID-19; отбелязване на Световния ден на бежанеца /20 юни/.

Бяха представени актуални данни от Държавната агенция на бежанците за броя на бежанците, настанени в центрове в страната, инструкции за работа и провеждане на събития с бежанци, при актуалните изисквания за социална дистанция. Общият извод е, че в условията на пандемия голяма част от лицата с бежански статут остават без работа и препитание. Съществува търсене на работници, но и предлагането е значително, за това работодателите са взискателни и избират внимателно бъдещите си служители.

По повод Световния ден на бежанеца участниците в работната група по интеграция споделиха различни инициативи за отбелязването му, сред които онлайн изложба „Отвъд различията“, подготвена от Агенцията на ООН за бежанците и представяща общите творби на артисти от България, Сирия, Ирак, Иран и Афганистан. По повод 20 юни са проведени редица културни и образователни събития в страната с бежанци.

Участието на БТПП в Работната група по миграция се свързва и с два европейски проекта по Фонд Убежище, миграция и интеграция, които касаят приобщаването на пазара на труда на хора от трети страни, включително бежанци: IMMIJOBS и ERIAS. Очаквайте допълнителна информация за изпълнението на проектите и предстоящите дейности, свързани с тях.


 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели