Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели


Национална конференция ЗАЕТОСТ ЗА ВСИЧКИ, по проект ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ и Изложение за социалноотговорни работодатели ще се проведат от 27 до 29 юли 2020 г. х-л Интернационал, комплекс Златни пясъци, Варна. Участие в събитието могат да вземат представители на СОЦИАЛНООТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ, държавни и местни власти, доставчици на социални услуги, организации на/ за хората с увреждания, експерти и специалисти от всички области, работещи по темите и всички заинтересовани лица.

Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

Програмата включва презентации и дискусии на широк кръг от теми с отношение към развитие на корпоративната социална отговорност и заетостта, в това число състояние и развитие на държавната подкрепа, необходими промени в нормативната уредба, подкрепата на работодатели и необходимите партньорства.

По време на събитието ще се организира ИЗЛОЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНООТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ. Заявилите участие в изложението ще могат да презентират различни продукти, проекти и услуги, да установят контакти и партньорства.

Срок за регистрация: 17 юли 2020 г.

За повече информация и регистрация: https://www.nasor.bg/home/

Контакти:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 - организационни въпроси

Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 - финансови въпроси и логистика

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели