Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита


На 19 юни Парламентът прие резолюция за положението на хора, които работят в друга страна от ЕС. В условията на здравна криза те се сблъскват с ограничени възможности за пътуване, несигурно бъдеще и съмнителни мерки за безопасност.

Депутатите се обявиха за по-добра защита не само по време на епидемията, но и след нея, и поискаха равни условия на труд и социални права за всички работещи.

Много икономически сектори разчитат на работници от други страни ‒ например, селското стопанство и производството на храни, здравеопазването и социалните грижи, строителството и транспорта. Такива работници играят важна роля не само по време на кризата, но и могат да имат ключов принос за икономическото възстановяване след пандемията.

Кои са трансграничните работници 

 • Хора, които живеят в пограничен район и работят от другата страна на границата. Те пътуват всеки ден или поне веднъж седмично между двете точки. 
 • Командировани работници, които са изпратени от своя работодател да извършат временно услуги в друга страна членка. Това може да става на базата на договор, при преместване в рамките на една бизнес група или при ползване на агенция за работа. 
 • Сезонни работници, които отиват в друга страна временно, за да извършат работа с цикличен характер (например, в туризма или земеделието).

В много случаи трансграничните работници имат краткосрочни трудови договори, които не им осигуряват сигурност, че ще запазят работните си места, и не предлагат почти никакво социално осигуряване. Тези, които са на временна работа, често живеят съвместно в условия, които правят трудно спазването на дистанция.


Въпреки че според европейското законодателство трансграничните работници би трябвало да се третират по същия начин като местните работници, често се регистрират нарушения на техните права по отношение на работното време, условията на живот и стандартите за безопасност на работното място.

800 000 души   е минималният брой сезонни работници, които се наемат всяка година в ЕС, главно в аграрно-хранителния сектор (по оценки)

За какво призовава Парламентът

Европейският парламент настоява за коректно прилагане на съществуващото европейско законодателство и за по-добра координация между държавите в ЕС. Депутатите също така се обявяват за:

 • защита на здравето, безопасността и осигуряване на справедливи условия на труд, включително прилично настаняване, като наемът не би трябвало да се включва в заплащането;
 • идентифициране на недостатъците в правната уредба на европейско и национално ниво и евентуални промени;
 • засилване на националните и презграничните проверки на условията на труд;
 • разработване на решения за борба с неправомерни практики с използване на подизпълнители;
 • информиране на работниците за техните права и задължения на език, който те разбират, както и за рисковете и мерките за сигурност
 • постигане на бързо споразумение по правилата за координация на системите за социално осигуряване, по които се водят преговори между европейските институции. Тези правила могат да помогнат в борбата с измами в социалната сфера.

Резолюцията приканва държавите членки да премахнат ограниченията за пътуване на трансгранични работници, ако не са го направили още, за да бъде избегнат недостиг на работна сила в ключови сектори.

Мобилните работници в ЕС (данни от 2018 г.) 
 • 17 милиона граждани на ЕС живеят и работят в друга страна от ЕС (3,9% от цялата работна сила) 
 • Има 1,5 млн. трансгранични работници в ЕС 
 • Най-голям е броят на трансграничните работници, които отиват от Полша, за да работят в Германия (125 000 души) 
 • Броят на командированите работници е 2,3 млн. души. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели