Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе


Посланикът на Република Ирландия в България - Н.Пр. Майкъл Форбс, посети на 23 юни Русенската търговско-индустриална камара и се срещна с изпълнителния директор на Камарата Милен Добрев. Обсъдиха се възможности и идеи за бизнес сътрудничество.

Милен Добрев запозна дипломата с основните икономически характеристики на града и региона, най-важните индустриални и търговски отрасли, логистичните възможности и перспективите за търговия и съвместен бизнес. Той обърна внимание и на 130-годишната история на Камарата и ролята, която тя е изиграла в развитието на Русе след Освобождението.

От своя страна, Н.Пр. Форбс прояви интерес към възможностите, които географското разположение на града предоставя за нуждите на логистиката и транспорта. Той обърна внимание и на силната свързаност на региона със съседна Румъния и столицата Букурещ, в частност. Наред с бизнес перспективите, посланикът прояви интерес и към различни сфери на обществения живот, като образование и демографски проблеми и как Русе се справя с тях.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели