Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

БЕЛГИЯ              
BOBE20190503002         
Производител на всякакъв вид каучукови (гумени) изделия и профили търси възложители на поръчки за производство. Потенциални партньори са производители на промишлени продукти, които се нуждаят от персонализирани каучукови изделия в производствения си процес и дистрибутори на каучукови изделия.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    
BRUK20200527001         
Разработчик на иновативна компонентна модулна сграда търси производствени партньори, които са специализирани в пластмасово и алуминиево термоформоване и екструдиране.

 

ГЪРЦИЯ            
BOGR20200220001
Производител на пластмасови части и пластмасови колела, приложими в производствени предприятия за фармацевтични продукти, опаковки, мебели, оборудване за магазини, метални и електронни системи, търси възложители на поръчки.

 

ИСПАНИЯ         
BOES20200506002         
Производител на метални компоненти търси възложители на поръчки и дистрибутори.

 

ИСПАНИЯ         
BOES20190528001         
Производител на оборудване за фитнес и СПА центрове търси дистрибутори.

 

ЛИТВА
BOLT20200401001          
Фабрика за производство на пуешко месо търси търговски посредници.

 

ПОЛША              
BRPL20200526001          
Дистрибутор на вино търси производители на безалкохолно вино.

 

ПОЛША              
BRPL20200522001          
Дистрибутор търси производители на натурална козметика.

 

ПОЛША
BOPL20200521002          
Covid-19: Производител на санитарна порта за дезинфекция на хора и предмети търси дистрибутори.

 

ПОЛША              
BOPL20200527002          
Covid-19: Производител на температурен индикатор за непрекъснато наблюдение на телесната температура на пациенти търси дистрибутори.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели