Брой 119 (2125), 24-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Млади безработни ще планират по-добре времето си


Центърът за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване (ЦПОПКФО) при БТПП, в изпълнение на проекта на Палатата „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта за 2020 г., обучи 40 млади безработни лица от София. Предвиждат се подобни обучения и в регионалните търговско-промишлени палати в страната.

Целта на обучението е курсистите да придобият умения как да организират правилно времето си и да го управляват успешно, да определят приоритетите си и да планират съобразно с тях изпълнението на задачите си. Да получат познания и за други инструменти за управление на времето, така че да бъдат по-ефективни - както в служебния, така и в личния си живот. С помощта на теоретичните постановки, практически упражнения и ситуационни игри участниците в обучението се научиха как да разпознават „крадците на време“, да избягват разсейващите фактори и да превърнат работния си ден в нещо повече от хаотична последователност от спешни случаи и различни по важност задачи.

Това е част от обучението по ключови компетентности, които ЦПОПКФО организира за повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица, за да им помогне отново да се интегрират успешно на пазара на труда. Всички те ще повишат професионалната си квалификация и в областта на електронната търговия.

Оценката на проведеното обучение - както от страна на курсистите, така и от Бюрото по труда е положителна.

Палатата чрез своя Център за професионално обучение ще продължава да насочва усилията си към повишаване и обогатяване на уменията на безработните лица и с това да допринася за включването им в трудовия живот и за професионалната им реализация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Първа копка на нова хладилна база в столичния район „Сердика“
Проектът се реализира от Анима Груп Инвестмънт Още
БТПП участва в обсъждане на икономическите, социални и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество
Млади безработни ще планират по-добре времето си
Обучение по проект „КЛАСИК-ПРО“ по Националния план за действие по заетостта Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Среща в Русенската търговско-индустриална камара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Публикация в Държавен вестник: Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност за износ на селскостопанска техника за Казахстан
СТИВ – Нур Султан Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трансгранични и сезонни работници: Парламентът призовава за по-добра защита
Нови правила позволяват на потребителите в ЕС да защитават колективно правата си
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели