Назад

Партньорство със Сдружение "Соларна Академия България"Ръководството на БТПП проведе среща с инж. Веселин Тодоров – основател и председател на новосформираното Сдружение "Соларна Академия България". Акцент в разговора бяха предложенията за промени в нормативната база във връзка с изграждане на фотоволтаични централи в предприятията за собствено потребление. Констатирано бе, че законодателните промени, които в настоящия момент се обсъждат в Народно събрание, отстраняват само ограничен кръг пречки за реализиране на фотоволтаични проекти. Необходима е по-мащабна нормативна промяна, която да улесни и насърчи предприятията да инвестират в тази сфера.

Сред обсъдените теми бе и партньорството при организиране на обучения,  информационни кампании и бизнес форуми за популяризиране предимствата на възобновяемите източници на енергия. Отбелязана бе нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, както и качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.