Назад

Семинар на тема „Засилване на участието в прехода към чиста енергия“


България работи за постигане на целите за енергиен преход и прилагане на декларирани политики за постигане на нисковъглеродна икономика. Все пак, заедно с няколко държави от ЕС-13, България има нисък процент на участие в научноизследователски и иновационни (R&I) дейности и реализиране на дейности за изпълнение на стратегическия план на Европейския съюз за енергийни технологии (SET).

Семинарът ще предложи преглед на европейските политики, стратегии, програми за финансиране от ЕС и възможности за сътрудничество, които са на разположение на българската научноизследователска общност в нисковъглеродния енергиен сектор. Поканените експерти ще споделят своя опит в изпълнението на тематични европейски и национални проекти. Ще бъде обсъдена възможността за разработване на споделена визия и стратегия за България в предстоящите изследователски и иновационни дейности.

Дата: 25 май 2022 г.
Час: 09:00 – 16:00ч
Местоположение: Булевард „Свети Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски комплекс, София

За регистрация за участие проследете тази препратка.

В рамките на семинара ще бъде представен и проектът SUPEERA. През януари 2020 г. Европейският алианс за енергийни изследвания (EERA) стартира проекта „SUPEERA“ (www.supeera.eu), подкрепяйки изпълнението на стратегическия план за енергийни технологии (SET план). Проектът има за цел да повиши осведомеността относно плана SET и прехода към чиста енергия сред изследователските организации, финансиращите органи и националните контактни точки (NCP) от страните от ЕС-13 и предлага разширяване на дейността на тези страни към плана SET чрез улесняване на мобилизирането на идентифицираните заинтересовани страни.