Назад

БТПП работи съвместно с полска регионална палата по нов европейски проектБългарската търговско-промишлена започна работа по нов европейски проект, изпълняван съвместно с Търговско-промишлена палата на Бялисток /Полша/. Основната му цел е организиране на обучения / семинари като част от Академия за професионално обучение и саморазвитие. Академията ще се насочи към разширяване на уменията и предоставяне на нови знания в областта на нови пазари, опознаването на условията за работа на полския и българския пазар, както и използването на информационните технологии за получаването на новите знания.

Целеви групи на обученията са компании от България и Полша с техните ръководители и служители без ограничения за сектор на икономическо въздействие.

По време на първото събитие по проекта, изпълняван по програма Еразмус +, Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и межуднародни организации, направи презентация на дейностите на БТПП в посока съдействие на българските компании за интернационализация.

Йордан Драганчев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Полша, също взе участие в събитието с информация относно състоянието на търговско-икономическите отношения между двете страни.

Председателят на ТПП в Бялисток Витолд Карчевски потвърди желанието на регионалната палата да разширява двустранното икономическо сътрудничество.

Очаквайте допълнителна информация за предстоящите обучения и размяна на бизнес посещения.