Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир


Българската търговско-промишлена палата организира колективно и индивидуално участие на фирми в

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР,
който ще се проведе от 30 септември – 5 октомври 2013 г. в гр. Пловдив.

На Международния технически панаир се представят последните постижения на световните лидери в областите машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.

 

Международни изложби в рамките на Международния технически панаир:

  • АКВАТЕХ - за технологии и управление на водите
  • АУТОТЕХ - за транспорт и автосервизно оборудване
  • ЕЛТЕХ - за електроника и електротехника
  • ЕНЕКО - за енергетика и екология
  • ИНФОТЕХ - за информационни технологии
  • МАШИНОСТРОЕНЕ
  • СТРОЙТЕХ - за строителни материали, машини и технологии
  •  ХИМИЯ
  • ИНТЕРМИН ЕКСПО - за минна промишленост
  • Общи браншове - Съюзи, организации, фондации и институции; Панаири, изложби, конгреси; Издателска и рекламна дейност; Научна дейност и разработки; Обучение и образование; Транспортни и спедиторски услуги; Експертизи и контрол; Маркетинг и консултантска дейност; Патенти, лицензи, ноу-хау.

Заявки за участие на тел./факс: 02/981 66 26, E-mail: fairs@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство