Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти


На 5 август  се състоя редовният брифинг на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ), на който бяха представени актуалните тенденции на пазара на недвижими имоти в страната, както и необходимостта от все по-конкретни и прагматични решения за нуждите на участниците в него. В тази връзка УС на НСНИ, преди време, взе решение за създаването на информационен Център за проучвания и анализи към Сдружението, а отскоро стартира процеса и по създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове свързани със сделки и услуги за недвижими имоти..

Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение "Недвижими имоти", изясни ползите от създаване на Център по медиация, даващ възможност за по-бързо и ефективно решаване на търговски спорове. Бе направено сравнение със състоянието на бранша в Европа и полезността от дейността на медиаторите. Иван Велков поясни, че ще бъде предложено въвеждането на задължителна медиация при решаване на търговски спорове с недвижими имоти. НСНИ ще покани проф. Джузепе де Пало – един от най-големите експерти по медиация в Европа, за специализиран семинар с цел споделяне на опит във връзка с евентуални предложения за законодателни промени и ползите при въвеждането на тази практика в други Европейски страни.

Представен бе кратък анализ на пазара в по-малките региони от страната, като поясни, че ако към момента се наблюдава известен спад на сделките с недвижими имоти, то след края на летния период може да се очаква раздвижване на пазара. Бе коментирано и състоянието на пазара на недвижими имоти в черноморските региони на страната, като бе отбелязано, че тенденцията за засилване на активността на българските граждани на пазара на ваканционни имоти, се затвърждава.

Бе засегната и темата, касаеща цикличното сезонно увеличаване на броя на работещите като „агенти”/„брокери” лица, само през летните месеци.

През последните няколко години разликата в броя на активните посредници през летните месеци нараства с повече от 25% в сравнение с началото и края на всяка календарна година. Иван Велков уточни, че тази година, в сравнение с края на 2012г., още през първото тримесечие вече има ръст в броя на посредниците, което вероятно се дължи на все по-активните информациони кампании, стимулиращи по-професионално и коректно отношение на занимаващите с такава дейност търговци.

На 5 август 2013 г. стартира мобилната версия на сайта на НСНИ – www.nsni.bg, специално създадена за удобство на всички потребители, ползващи таблети и мобилни устройства.

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство