Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения


Във връзка с изпълнението на дейност по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национален щанд по време на следните изложения:

  • Mеждународна специализирана изложба за каучукова промишленост, пластмаса и гуми „PLAST EURASIA 2013”, която ще се проведе в периода 05.12 – 08.12.2013 г., Истанбул, Турция. Краен срок за кандидатстване – 5 септември 2013. Подробности ТУК
  • Международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2013 (18.10 – 22.10.2013 г., гр. Милано, Италия). Краен срок за кандидатстване: 20 август 2013. Подробности  ТУК
  • Международната изложба за информационни и комуникационни технологии, CEBIT BILISIM 2013 (24.10 – 27.10.2013 г., гр. Истанбул, Турция). Краен срок за кандидатстване: 23 август 2013.  Подробности ТУК
  • Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013", която ще се проведе в периода 07-09.11.2013 г., Хонконг, Китай. Краен срок за кандидатстване: 20 август 2013. Подробности  ТУК
  • Международната специализирана изложба за металургия, електроника и строителни технологии „ТЕХНОМА 2013”, която ще се проведе в периода 15.10 – 19.10.2013 г., Скопие, Македония. Краен срок за кандидатстване: 23 август 2013.  Подробности ТУК
  • Международната специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2013 (19.11 – 22.11.2013 г., гр. Париж, Франция). Краен срок за кандидатстване: 23 август 2013.  Подробности ТУК
НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство