Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни


789 лв. е средната работна заплата през юни тази година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-големи заплати получават хората, работещи в сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (1810 лева средна заплата), следват този на производство и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (1489 лева), финансови и застрахователни дейности (1481 лева) и добивната промишленост (1361 лева).

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2013 г. се увеличават със 74.9 хил., или с 3.4% спрямо края на март 2013 г., като достигат 2.31 млн.

Спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 52.9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 13.6%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 10.5%.

Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Образование” - с 2%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 0.4%.

Средната месечна работна заплата за месец април 2013 г. е 809 лв., за май - 799 лв., и за юни - 789 лв. През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие с 2.7% до 799 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са "Строителство" - с 8.1% и "Образование" - със 7.5%.

Подробни данни   ТУК
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство