Брой 155 (412), 12-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса


От началото на месец юли 2013 г., с цел подобряване ефективността на процеса по възстановяване на ДДС, Министерството на финансите предприе спешна мярка за въвеждане на строга отчетност на ДДС за възстановяване, включваща:

  • Стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС;
  • Въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване;
  • Ежемесечен анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване;
  • Ежедневен контрол върху процеса по възстановяване на ДДС;
  • Публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния месец.

Въведен е принцип на възстановяване на ДДС, съгласно който данъкът се възстановява по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване от данъчно задължените лица. Принципът позволява и осъществяването на ефективен контрол по спазването на сроковете за възстановяване.

По данни на Министерство на финансите възстановеният  ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв., в т.ч. 557 млн.лв. ефективно възстановен и 6 млн.лв. данък прихванат за други публични задължения.

За периода 01.08-08.08.2013 г. е възстановен ДДС в размер на 167 млн. лв.

Детайлна информация за разпределението на възстановения ДДС по диапазони на големи, средни и малки предприятия   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г.
Фокусът в новата оперативна програма да е развитието на заетите, а не само върху осигуряването на заетост на безработните лица Още
Среща с представители на Националната асоциация на домоуправителите
Обсъдени бяха въпроси, свързани с енергийната ефективност и паспортизацията на сградите Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Брифинг на Национално сдружение недвижими имоти
Сдружението стартира създаване на Център по медиация, който да спомага за ефективно и своевременно решаване на редица казуси и спорове, свързани със сделки и услуги за недвижими имоти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира участие на български фирми на национален щанд по време на международни изложения
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Информация на Министерство на финансите за възстановяване на ДДС на бизнеса
Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн. лв. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НСИ: 789 лв. е средната работна заплата през юни
Най-големи са заплатите за работещи в създаването и разпространението на информация и творчески продукти, далекосъобщения… Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване
Предвижда се разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и чрез комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише) Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство