Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)

Enterprise Europe Network към БТПП информира, че 29то издание на обучителна мисия в Япония на тема „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing), организирано от Европейско- японският център за индустриално сътрудничество с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ще се проведе в периода  17-21 ноември 2014 г.

Традиционните обучителни мисии в Япония на тема „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing) се провеждат 2 пъти в годината, като от първото издание на инициативата през 1992 г. над 700 европейски компании успешно са преминали обучетелната сесия. Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики. Обучението е насочено към мениджъри, служители с управителни функции и мениджъри по качествен контрол, които имат желанието да оптимизират своята производствена дейност.

В рамките на пет дневната обучителна мисия са предвидени следните дейности:

  • Анализ на методологията на японската производителност
  • Лекции, семинари и панелни дискусии, представени от видни японски експерти от съответните области и управители на водещи японски производствени предприятия
  • Посещения на компании и производствени предприятия, по време, на които е предвиден обмяна на опит между участниците и представителите на избраните японски предприятия.

Критерии за допустимост:

  • Кандидатът трябва да е гражданин на държава- членка на ЕС
  • Организацията, в която работи кандидатът, трябва да е юридическо лице, регистрирано на територията на ЕС
  • Трябва да има подкрепата на своя работодател
  • Трябва да има възможност да вземе участие в цялата програма
  • Трябва да притежава приемливо ниво на познания по английски език
  • Трябва да има предишен опит в управление на фирмените операции
  • Трябва да притежава знания и опит в сферата на производствените методи

Разходи:

Предвидена е стипендия за представители на малки и средни предприятия (МСП*) в размер на € 600 за покриване на дневни разходи. Заинтересованите МСП трябва да попълнят „заявка за стипендия – декларация за самооценка”, която ще бъде предоставена в случай, че кандидатът бъде избран.

Представителите на МСП трябва да заплатят (възвръщаем) депозит от € 1000, който гарантира тяхното място в обучението. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след успешното приключване на обучителната сесия, в случай че участникът е присъствал на всички мероприятия, които са част от програмата и е изпълнил заданията, предоставени от Европейско- японският център за индустриално сътрудничество.

Представителите на други компании (които не отговарят на определението за МСП) следва да заплатят (невъзвръщаем) депозит от € 1000, за да вземат участие в обучителната сесия.

Разходите, които трябва да бъдат поети от участниците, са разходите за път и настаняване, както и всички други разходи, които не се поемат от Европейско-японският център за индустриално сътрудничество.

Следващата планувана сесия ще се проведе в периода 17.11.2014 - 21.11.2014 г., като крайният срок за заявяване на желание за участие е 15.09.2014г.

За повече информация и регистрация, моля посетете следния линк: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM  или се свържете с Европейски информационен и иновационен център, БТПП, тел.: 02 8117 505,  8117 515, een@bcci.bg

-------------
* МСП са всички предприятия, които отговарят на дефиницията, възприета от ЕК

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още