Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”


На 20 май 2014 г. Българският институт по метрология, Съюзът на метролозите в България и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор организират конференция под мотото на Световния ден на метрологията за 2014 г. – „Измерванията и глобалното енергийно предизвикателство”.

Основни акценти на конференцията ще бъдат: „Метрологията – определящ фактор в енергийните отношения” и „Перспективи и предизвикателства пред метрологията в България”. По време на форума ще бъде представено и новото Ръководство 99 на ISO/IEC:2014 „Международен речник по метрология. Основни и общи понятия и свързани термини (VIM)”.

Специално за участниците в конференцията Българският институт за стандартизация ще предостави 20% отстъпка при закупуването на ръководството. БИС ще организира и информационен щанд, на който ще бъдат предоставени безплатно информационни брошури за стандарти в различни сектори.

В рамките на Деня на откритите врати участниците ще имат достъп до национални еталонни лаборатории, лаборатории за калибриране или изпитване на Българския институт по метрология, където на място ще могат да се запознаят с възможностите за измерване, с които институтът разполага.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още