Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране


Със седем инструмента можем да финансираме иновациите и технологичното преструктуриране на българската икономика, заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров. Сред тях са: Европейския институт за иновации и технологии (EIT); инициативата ЕВРИКА и съвместната програма ЕВРОСТАРС, програмата COSME; инструментът за насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност Хоризонт 2020.

Сред инструментите за подпомагане на иновациите е също и Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Красин Димитров подчерта, че през месец февруари сме подписали първия договор по програмата ЕВРОСТАРС с българската фирма Ай Ен Джи – Технолоджи. Проектът на тази фирма е класиран в международна конкуренция измежду повече от 500 проекта. Това показва, че българските фирми имат иновационен потенциал и могат успешно да се конкурират и да излизат на пазара с нови продукти и услуги, допълни още Димитров.

Министерството на икономиката и енергетиката работи и по още една схема в областта на иновациите, това е така наречената ваучерна схема  – финансова схема за трансфер на знания към предприятията. Чрез тази схема държавата финансира помощта, която изследователски организации от целия Европейски съюз оказват на малките и средните български фирми. Администрирането на схемата е изключително просто и реакцията на бизнеса през 2008 г. беше изцяло позитивна. За съжаление тази добра практика не е била доразвита през 2009 и следващите години и едва сега ще се постараем да я приложим отново, съобщи зам.-министър Димитров. Също така сме насочили внимание и към насърчаване създаването на нови фирми на българските студенти, финансиране пребиваването на български фирми във високотехнологичен инкубатор в САЩ, както и финансиране участието на български фирми в съвместните технологични платформи, организирани от ЕС, и други, обобщи още той.

Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация. В момента в Закона за бюджета за 2014 г. са предвидени до 20 милиона лева за програми за развитие на иновации. Ето я разликата с бюджета през 2013 г., когато в националния бюджет за иновации не е била предвидена и една стотинка, акцентира зам.-министърът.  Още на 15 януари правителството отдели 10 милиона лева за дейността на Националния иновационен фонд през 2014 г., като близо 6 милиона лева от тях са предвидени за финансиране на нови проекти на българските фирми, 2 милиона лева са за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия и по 1 милион лева са предвидени за участието на български фирми в международните програми ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС.

По време на конференцията Иновации и технологии в София зам.-министър Димитров подчерта още, че правителството прави всичко възможно да помогне на българския бизнес в момент, в който държавата чака да  получи окончателно одобрение на програмите по еврофондовете между двата програмни периода. Затова програмата на правителството от Националния бюджет за финансиране на иновациите е много важна, за да не се остава без финансови средства, заключи Димитров.

На конференцията присъстваха Жозе Мануел Лесета, директор на Европейския институт за иновации и технологии, Роберто Сарачо, ИКТ Лаборатории, Рафал Мровка, Иновации в енергетиката, Антон Шишков, мениджър в Съвместно предприятие ENIAC, и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още