Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на конференция „Интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа и Черноморския регион чрез приложение на ЦЕФТА споразумението”. Конференцията е най-голямото събитие, организирано в рамките на ротационното председателство на БТПП на Бизнес съвета на ОЧИС през първата половина на тази година.

В него участваха представители на търговско-промишлените палати от страните от ЦЕФТА, представители на страните от Черноморското икономическо сътрудничество, български фирми, браншови организации и бизнес асоциации, представители на правителството и научните среди.

БТПП отдавна е радетел за това регионът да се превърне в зона за свободна търговия, заяви председателят на палатата Цветан Симеонов при откриването на конференцията. Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС. Аз съм оптимист, че те ще влязат по-подготвени. Виждам, че по-малките страни са по-активни и настойчиви и ще направят европейската среда по-приятелски настроена и ще допринесат за тези, които ще дойдат да инвестират, коментира Цветан Симеонов.

В поздравителен адрес до участниците във форума вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева отбеляза, че либерализацията на търговията в региона ще минимизира и дори премахне пречките пред търговията в двата региона, които по думите й много често са от технически характер.

Участниците във форума споделиха виждания за насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион и за насочване интересите на малкия и среден бизнес в международната търговия. Във фокуса на форума бяха секторите транспорт и логистика, инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, енергийно и водно осигуряване, машини и строително оборудване.

Трябва да има предсказуемост в правилата между страните от региона, да се защити интелектуалната собственост и да се премахнат нетарифните бариери, заяви Елисавета Георгиева от Стопанската палата на Македония. Търговията ни в рамките на Югоизточна Европа и Черноморския регион възлиза на 1.5 млрд. долара, пресметна тя. Георгиева изброи пречките пред ЦЕФТА, които създават нестабилност в бизнеса. Сред тях са комплицирани процедури на границата и липса на сертифицирани лаборатории в ЦЕФТА. Тя информира, че страната й, като председателстваща ЦЕФТА през тази година, планира изготвянето на инвестиционна концепция за региона, която цели повече преки чуждестранни инвестиции. Според нея ролята на търговските палати е да помогнат тези процедури да се въведат в националното законодателство на съответната страна и да станат по-прозрачни.

Людмила Паскал, представител на ТПП на Молдова, също се обяви за хармонизиране на митническите процедури и режими в рамките на ЦЕФТА, което може да се постигне в политически диалог, но не без участието на търговските палати. Тя информира, че преговорите за асоцииране на нейната държава в ЕС ще приключат през юни т.г. Молдовските митнически служби са увеличили приходите благодарение на борбата с нелегалния трафик и дигитализация на услугите, каза Паскал. Митническите власти са изработили рисков профил на търговеца и той се използва при обмен на информация с всички държави, които са подписали споразумението ЦЕФТА. Предстои въвеждането на електронна декларация, която ще улесни бизнеса, съобщи тя.

Още информация за изказани мнения и становища по време на конференцията  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още