Брой 90 (600), 16-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло


Първи практически семинар по енергийна ефективност за българските производители на облекло се проведе на 15 май 2014 г. в "Пирин-Текс", гр. Гоце Делчев. Събитието събра представители на повече от 30 български фирми – производители на облекло. Семинарът е част от  поредицата инициативи по проект SESEC, който разработва подходи за подобряване на енергийната ефективност в сектора.

Участниците в семинара - мениджъри на предприятия, енергетици и технически специалисти, имащи отношение по енергийните въпроси, бяха запознати с производството и с мерките за енергийна ефективност във фирмата-домакин. В последните години „Пирин-Текс” въвежда нови технологии, подобряващи енергийната ефективност, като въведените нови процеси и оборудване при гладенето на облеклата, с които фирмата успешно намалява енергийното потребление в този етап на производствения процес с 37%.

Обучението по енергийна ефективност в рамките на семинара, проведено от енергийните специалисти Петър Манолев и Славей Щерев, бе фокусирано върху:

  • Инструменти за мониторинг и повишаване на енергийната ефективност във фирми за облекло, разработени от проект SESEC;
  • Демонстрация на начина на работа с инструментите;
  • Презентации по конкретни теми от енергийната ефективност в производството: осветление; сгъстен въздух; климатизация; свободен пазар на електроенергия.

Проектът SESEC вече води до резултати сред българските фирми-производители на облекло и текстил. Използвайки създадените по SESEC инструменти, специалистите на базирана в гр. Ловеч Крис Фешън идентифицират потенциал за спестяване на 10-15% от употребяваната енергия на годишна база.

„Инструментите, разработвани по проект SESEC, допринасят съществено за подобряване на конкурентоспособността на европейските производители на облекло на световния пазар”, заяви Радина Банкова, председател на БАПИОТ и собственик на Крис Фешън Индъстрийс, и допълни: „Този проект подпомага непосредствено и българските производители, предимно малки и средни предприятия, като им осигурява достъп до експертна информация и инструментариум, които, ако трябваше да бъдат набавени от самите фирми, биха отнели много повече вътрешни ресурси.”

Втори семинар, посветен на енергийната ефективност в производството на облекло и текстил, ще бъде проведен на 6 юни 2014 г. на територията на Крис Фешън Индъстрийс АД, гр. Ловеч.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион – във фокуса на форум в БТПП
Централноевропейското споразумение за свободна търговия е добра платформа за страните, на които предстои да влязат в ЕС Още
Кофас представи доклад „Несъстоятелност в Централна и Източна Европа за 2013”
България отчита най-голям ръст на несъстоятелността с 834 компании Още
Обучителна мисия в Япония „Производство от световна класа” (World Class Manufacturing)
Целта на инициативата е да представи на участниците задълбочен анализ на японските методи и добри производствени практики Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар по енергийната ефективност в производството на облекло
В рамките на проект SESEC, с участието на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
XI-та Национална научно-техническа конференция „Метрология 2014”
Ден на открити врати в Българския институт по метрология Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Драгомир Стойнев: Искаме да възстановим мощности, които ще имат пазари
По темата "Южен поток" министърът заяви, че проектът е изключително важен приоритет от енергийна гледна точка и ще се реализира през мандата на това правителство Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Седем инструмента финансират иновациите и технологичното преструктуриране
Темата иновации е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изменение в Общите условия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Отнася се както за договори в процес на изпълнение, така и за договори, които предстои да бъдат сключени Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Целта на предложения законопроект е транспониране в българското законодателство на европейски директиви Още