Назад

Обучение за професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки"


За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия Закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите Съюзът по хранителна промишленост организира обучение за професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки" - от 21 до 25 февруари 2022г., в гр. София.

Курсът е предназначен за специалисти , работещи в лабораториите за контрол на различните физикохимични и микробиологични показатели на храни и напитки и добавки за тях, ръководители и служители, които внедряват и отговарят за изграждане и поддържане на системите за управление в областта на качеството и безопасността на храните във фирми и предприятия, произвеждащи и продаващи храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми и др.

Пълна информация  ТУК