Назад

Онлайн семинар по проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”На 15 декември Търговско-промишлена палата - Враца проведе онлайн семинар относно Модели на участие, процеси и методи по проект “Dialog for Innovation And LOcal Growth“ (project DIALOG/ PGI05951), финансиран по Програма „Interreg Europe“.

По време на събитието бяха представени резултатите от осъщественото от партньорите по проекта Проучване, насочено към идентифициране на добри практики в областта на социалните иновации и Наръчник с насоки за Модели на методи на участие. Мая Милова, координатор на проекта, представи Концептуалната основа, Основанията за участие, Спектърът на ангажираност и Секторите на интервенция на Местния план за действие.

Участниците в събитието се запознаха детайлно с  инструментите и техниката за включване на заинтересовани страни, чрез информиране, консултиране, участие и сътрудничество. Проведената дискусия  беше оживена и бяха идентифицирани и усвоени ключови аспекти. Според изказаните мнения, сътрудничеството с много заинтересовани страни при намиране на решения за справяне с икономически и социални проблеми е много полезно и има ключово значение. Участниците оцениха високо разработените примери, като подчертаха важната роля на обществеността в създаването на по-добри обществени услуги.

-------------------

За допълнителна информация по проекта: Мая Милова, ТПП-Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org