Назад

Нови възможности за делово сътрудничество между България и ВиетнамБТПП взе участие в онлайн сесия на тема: „Потенциални сектори на сътрудничество между България и Виетнам“. Събитието се организира съвместно с Посолството на Социалистическа република Виетнам в София и Виетнамската агенция за насърчаване на търговията /Vietrade/.

Целта на онлайн сесията бе да се представи актуална информация за българския пазар, както и за някои от потенциалните сектори на сътрудничество между двете страни: селско стопанство, хранително-вкусова и лека промишленост. Повече от 80 представители на виетнамски фирми и институции взеха участие в събитието.

Онлайн сесията бе официално открита от г-жа Тху Тхуй, дирекор на Центъра за насърчаване на търговията, Vietrade. Тя акцентира върху ползите от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и търговския стокообмен между България и Виетнам, като изрази надежда, че събитието ще предостави полезна информация за виетнамските фирми, които желаят да намерят партньори на българския пазар.

Фам Хуин, търговски съветник към Посолството на Социалистическа република Виетнам в София, направи задълбочен преглед на влязлото в сила през м.август 2020г.Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Той информира, че за период от 1 година се забелязва нарастване на стокообмена между ЕС и Виетнам с 12 %, като основните продукти, които Виетнам изнася за Европа са: текстил, обувки, ориз, зеленчуци, морски дарове, кафе и подправки.

Търговският съветник на Виетнам направи обзор на българския пазар с прогноза за 2022г., като акцентира върху конкурентните предимства на виетнамските стоки. Освен в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, Хуин подчерта доброто звустранно сътрудничество в областта на фармацията, козметиката и етеричните масла.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи услугите и капацитета на Палатата за разширяване на сътрудничеството между бизнеса от България и Виетнам. Той акцентира върху издаването и заверката на редица търговски документи от БТПП, предоставянето на консултации, извършването на икономически анализи, организрането на представяне на чуждестранни фирми, двустранни срещи с потенциални български партньори и търговски изложения.

Председателят на БТПП представи детайлно функционирането на единния търговски регистър на Палатата, възможностите за търсене на потенциални партньори и получаването на референции от Палатата за надеждостта на българските фирми. Акцент бе поставен и върху ползите на дигитализирания Арбитражен съд при БТПП.

Цветан Симеонов направи обзор на сътрудничеството на БТПП с партньори от Виетнам и разменените двустранни визити, като информира и за последното посещение на вицепрезидента на Виетнам в София през октомври 2021г.

Представители на Българската агенция за инвестииции и Министерството на земеделието, храните и горите направиха обзор на инвестиционните възможности в България и на пазара на селскостопански и хранителни стоки в нашата страна.

Ле Хо Канг, председател на Асоциацията на виетнамските бизнесмени в България, сподели своя опит на българския пазар и предимствата на страната ни, сред които геополитическото разположение, членството в ЕС, културата и хората и др.

Сесията приключи с дискусия по различни аспекти на търговско-икономическото и инвестиционно партньорство между виетнамските фирми и представителите на БТПП и на други български  институции и организации.