Назад

„Млади финансови инфлуенсъри“ е новият проект на Ямболската търговско-промишлена палата
Ямболската търговско-промишлена палата стартира работа по нов Европейски проект, финансиран по програмата Erasmus+. Проектът е координиран от ЯТПП, включвайки още 5 опитни организации от 4 различни страни – Гърция, Португалия, Кипър и Македония, с продължителност 24 месеца.

Проектът е със заглавие  „Finfluencers - Млади финансови инфлуенсъри - положително влияние върху финансова грамотност и предприемачески потенциал на младите хора“. Проектът поставя в центъра на своята работа младите хора на възраст от 19 до 29 години, като има за цел да повиши тяхната финансова грамотност.

Последствията от икономическо напрежение напоследък могат да бъдат особено вредни за младите на възраст между 19 и 29 години. Високи нивата на безработица, задлъжнялост, намалените доходи, влошените спестявания са някои от предизвикателствата, които част от младите хора не са посрещали сами до този момент. Според направените предварителни проучвания, голяма част от младите хора споделят, че имат ниско разбиране по теми като лични спестявания, инвестиции, банкови въпроси, жилищни заеми и ипотеки, данък върху доходите, застрахователни нужди и т.н.

За да се помогне по-добре на младите да прилагат стратегии за  икономическо благополучие, трябва да има съобразени с възрастта им подходи и инструменти, проектирани и предоставени според техния социо-културен профил, развивайки финансовата им грамотност като основа за дългосрочно финансово благополучие, тоест като ключово умение в живота.

Проектът ще разработи и предложи на младите хора (19-29) онлайн обучение, което да ги подкрепи да вземат информирани и уверени финансови решения като икономически участници, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на хората по принцип. Дейностите по проекта предлагат интегриран подход към финансова грамотност за младите хора, обединявайки добре документираните им нужди с персонализирано обучение - онлайн, както и малки пилотни и мрежови дейности, които ще формират основата на активна общност от млади хора, за ефективно справяне с финансови проблеми.