Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”


„Осъществяване на работа в партньорство и коопериране между бизнеса и институциите в практиките по отношение на контрола в бранша“ – това е основният извод, който се наложи на пресконференция, която се проведе на 16.04.2013 г. в Национален пресклуб БТА, организирана от Българска асоциация по рециклиране /БАР/. Пресконференцията имаше за цел да представи съвместните усилия на бизнеса в лицето на БАР и контролните органи по дейностите с черни и цветни метали, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Председателят на БАР Борислав Малинов заяви, че по данни на БАР в момента има между 800 до 1000 незаконни площадки, които изкупуват материал с неизяснен произход. „Това дава основание да считаме, че те ще продължават своята дейност в „сивия сектор“ и ще станат „горещи точки“ за крадени метали“ каза още той.

Данните на Министерство на околната среда и водите сочат, че от 1198-те законно работещи площадки към август 2012 г. само 704 площадки са подали заявление за осъществяване на дейности с отпадъци, което се изисква по новия Закон за управление на отпадъците, и за което крайният срок изтече на 15 април.

Българска асоциация по рециклиране предложи също да се въведе наказателна отговорност от една до пет години не само за незаконната търговия, но и за транспортирането на метали, а кражбата на релси и кабели да се третира като терористичен акт.

Представители на контролните органи заявиха, че предстоят масови проверки на площадките за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, които започват от месец май, и които ще бъдат осъществени с контролни листа за проверка, изготвени от представители на бизнеса, МОСВ и полицията и с помощта, на които ще бъде избегнат субективизмът при проверките на място.

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още