Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите


Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Qatar Holding за сътрудничество в областта на инвестициите.

В документа се предвижда двете страни да си сътрудничат като проучват подходящи и търговско приемливи инвестиционни възможности в сектора на пътната инфраструктура в България. За да подпомогнат сътрудничеството и консултациите относно инвестициите, се предвижда страните по меморандума да създадат Съвместен комитет, който да извършва следните дейности: преглед на различни инвестиционни проекти или възможности, оценявайки дали са подходящи за инвестиционно участие; оценка на инвестициите, включваща преглед на техните търговски, технически, финансови и правни аспекти; докладване в писмен вид на дейностите и препоръките си по посочените дейности на страните.

Предвижда се МРРБ да предоставя на Qatar Holding информация за инвестиционните възможности съгласно обхвата на меморандума, както и да координира взаимодействието с българските правителствени органи, за да подпомага взаимните инвестиции. Тези инвестиционни възможности ще бъдат представяни на Съвместния комитет за преглед и оценка.

Меморандумът за разбирателство ще бъде подписан през месец април 2013 г. в рамките на официалното посещение в Държавата Катар на заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още