Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет


Анри Малос – досегашен председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), е новият президент на ЕИСК. Изборът бе направен на 489-та пленарна сесия на Комитета, която бе открита вчера в Брюксел, в сградата на Европейския парламент. В сесията участва зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.

Доверието към България се засилва, пролича от изборната сесия. Българи заеха три нови позиции в ЕИСК: зам.-председателят на БТПП е избран в контактната група за Корея, главният секретар на АИКБ Милена Ангелова - в Бюрото на ЕИСК, заедно с новия председател на секцията за селскостопанска политика Диляна Славова.

Поемайки президентството на ЕИСК Хенри Малос каза: „Кризата, пред която в момента сме изправени, е също и криза за хората в Европа, които вече не се идентифицират с големия проект на Европейския съюз и чувстват, че институциите на ЕС са спрели да ги слушат и да зачитат мнението им. Как иначе можем да си обясним факта, че помощта за дадена държава-членка е приела формата на данък върху всяка банкова сметка - от най-голямата корпорация чак до скромната пенсия на пенсионерите! Тук и сега, Европейският икономически и социален комитет трябва да говори от името на хората в Европа, да настоява, гласът му да се чува и да изисква отговорност и отчетност в интерес на гражданското общество.

За приоритетите на новото президентство ТУК 

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още