Брой 77 (334), 18-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар за свободното движение на стоки в ЕС


БТПП проведе обучителен семинар за представители на малки и средни предприятия на тема: „Свободно движение и техническа конкурентоспособност на промишлени продукти в Единния европейски пазар (ЕЕП)”. При откриване на обучението главният секретар на Палатата Васил Тодоров посочи, че сред приоритетите на Палатата е насърчаването и подпомагането на експортните възможности на българските предприятия и в тази връзка е важно получаването на знания за регулациите на стоковите пазари.

Лекторът от Техническия университет – София, проф. д-р т.н. Бранимир Сандалски представи пред участниците условията, изискванията, правилата и нормативните актове за:

  • Пазарните изисквания на Единния европейски пазар /ЕЕП/ за свободно движение на регулираните продукти.
  • Систематизация на продуктовите директиви и стандартите в регулираната хармонизирана  зона на  ЕЕП.
  • Фактори за техническата конкурентоспособност на продуктите.
  • Оценяване и получаване право на регулираните продукти за свободно движение в ЕЕП.

На участниците в семинара бяха раздадени учебник и синтезирани лекции по темата, както и удостоверения за усвоените знания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Приключи срещата на Балканските палати в Будва
Анри Малос е новият президент на Европейския икономически и социален комитет
Представители на България са избрани на отговорни позиции в Комитета Още
Семинар за свободното движение на стоки в ЕС
Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС да изградят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна среда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пресконференция на БАР: „Правителството и бизнесът за новия Закон за управление на отпадъците”
Асоциацията предлага да се въведе наказателна отговорност не само за незаконната търговия с отпадъци от черни и цветни метали, но и за тяхното транспортиране Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация
За 2014 г. държавата предвижда дефицит в размер на 1,3% от БВП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Катар задълбочават сътрудничеството си в областта на инвестициите
Меморандум за разбирателство ще бъде подписан през този месец в Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж
Иновациите и малкият бизнес получават сериозна подкрепа по линия на политиката за сближаване Още