Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАИС проведе извънредно общо събрание


По решение на делегатите на редовното годишно събрание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) бе проведен извънреден форум, на който бяха обсъдени и приети нова, разширена административна структура и дейности, целящи превръщането на сдружението в активна браншова организация, работеща за подобряване на бизнес средата за своите членове.

Делегатите на форума подкрепиха насоките за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора; партньор и фактор при разработване на държавна политика, свързана с изолациите в строителството; проводник на европейски добри практики и лоялна конкуренция, както и отстояване на активна позиция в защита на членовете от нелоялна конкуренция.

Участниците във форума се включиха в широка дискусия  и гласуваха промени в Устава на асоциацията, които ще спомогнат за реализирането на набелязаните цели. Делегатите на ОС единодушно гласуваха мандат на УС на БАИС за реализация на поставените цели.

Председателят на УС на БАИС връчи удостоверения за членство на представителите на новоприети пълноправни членове: „ЩРОМ” ЕООД - Даниела Тодорова; „БОШНАКОВ” ЕООД - Мони Андонов и „КЕРАМИКА БУРГАС” АД - Светлин Куртлаков. Удостоверение за присъден „Знак за качество» бе връчено на управителя на фирма „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД Николай Бъчваров.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN