Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българо-албански бизнес форум в БТПП

Държавните институции на България и Албания ще окажат пълна подкрепа на бизнеса от двете страни. Това бе мотото на провелия се днес Българо-албански бизнес форум в рамките на официалното посещение у нас на президента на Република Албания Буяр Нишани.

Форумът, подготвен от Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Тирана, събра над  50 представители на бизнеса и институциите от двете страни.

Българската търговско-промишлена палата със своя авторитет и партньорство със сродни организации на Балканите е двигател на сътрудничеството в региона. Това заяви председателят на Палатата Цветан Симеонов при откриването на форума. Той припомни, че активното сътрудничество между търговските палати от двете страни датира в по-ново време от 1993 г., когато е подписано двустранно споразумение. Особено интензивно е то на регионално ниво, в рамките на Асоциацията на Балканските палати, Европалати и Бизнес съвета за Черноморско икономическо сътрудничество. БТПП е готова да сподели своя опит с партньорите си в Албания относно иновативни услуги за фирмите, електронно издаване на сертификати за произход, дейности, свързани с разрешаване на търговски спорове, отбеляза Цветан Симеонов. БТПП е сред водещите палати при дигитализация на Търговския регистър и Арбитражния съд.

Президентът Росен Плевнелиев изрази готовността на България за споделяне на експертиза в предприсъединителния процес на европейската интеграция на Албания. Относно развитието на двустранните търговско-икономически отношения, българският държавен глава определи като стратегически за двете страни секторите енергетика и инфраструктура. Той заяви, че България разполага с ресурс и специалисти в областта на електроснабдяването и изграждането на водноелектрически централи в Албания.

Председателят на Търговската палата на Тирана – Николин Яка сподели, че вижда в лицето на България надежден бизнес партньор и маркира значението на секторите хранително-вкусова промишленост, енергетика, услуги, туризъм.

От своя страна президентът на Албания Буяр Нишани заяви, че между България и Албания съществуват приятелски отношения, но търговското сътрудничество между двете страни не отговаря на даденостите и възможностите, с които те разполагат. Повече от 60 български фирми работят на албанския пазар, голям е потенциалът за нови български инвестиции, каза още президентът Нишани и покани бизнеса от България да бъде активен.

Форумът продължи с представяне на инвестиционния климат и бизнес възможности на България и Албания. Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, запозна участниците от Албания със стратегическите позиции на България и основните макроикономически показатели. Презентацията може да откриете ТУК.

Гьок Улдедай, председател на Business Parliament Dialogue Centre, представи икономически данни за развитието на Албания и запозна участниците с дейността на създадения център за консултации в Албания - Business Parliament Dialogue Centre, с цел насърчаване на диалога между бизнеса и правителството.

След официалната част българските фирми имаха възможност да се срещнат с партньори от Албания в секторите: транспорт, ресторантьорство и хранително-вкусова промишленост, медицински услуги, търговия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN