Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

07.10.15.01 СЪРБИЯ
Сръбска фирма, специализирана в производството на метални кукички и примамки за риболов, търси дистрибутори в европейските страни.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.02 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана в дистрибуцията на изделия за строителството (оборудване и различни метални съоръжения), предлага услугите си като дистрибутор.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.03 ХОЛАНДИЯ
Малка холандска фирма, специализирана в поддръжката на ръбове на пътното платно е разработила три иновативни метода за ремонт на проблемните тревни ивици. Технологията позволява за постигане на ефективност до 4 пъти повече, в сравнение с конвенционалните алтернативи. Машината и метода са патентовани. Собственикът търси агенти / партньори, които се интересуват от възможностите за експлоатация на технологията, както и по-нататъшно подобряване / развитие на системата.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.04 ПОЛША
Полски производител на широка гама от органични храни, като спагети, мюсли и бисквити, търси дистрибутори в Европа и извън нея.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.05 АРМЕНИЯ
Арменски производител на PVC строителни материали търси търговски посредници за разпространение на продуктите на нови пазари.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.06 МАКЕДОНИЯ
Фирма от Македония, активна в сферата на уеб дизайна, предлага иновативна платформа за онлайн продажба на ваучери. Сайтът може да бъде пригоден спрямо нуждите на всеки онлайн бизнес. Фирмата предлага споразумение за търговско представителство с техническо съдействие.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.07 РУСИЯ
Руска фирма, специализирана в производството на дизелови двигатели, дизелови генератори, турбокомпресори, търси дистрибутори за разпространение на своите продукти на нови пазари.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.08 ИСПАНИЯ
Водеща испанска компания, специализирана в производството на пластмасови капачки и опаковки за хранително-вкусовата промишленост и други отрасли, търси партньори за сключване на споразумение за търговско представителство.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.09 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, с опит в производството на консервирана шунка и други колбаси търси, дистрибутори на други пазари в ЕС. Производителят предлага широка гама от продукти от свинско, агнешко и телешко месо, приготвени според традиционните методи и според най-високите стандарти за качество. Фирмата се интересува от осъществяване на контакт с дистрибутори, хотели, ресторанти и кетъринг фирми.
Валидна до: 07/10/2016

07.10.15.10 ФРАНЦИЯ
Френско МСП предлага преносимо оборудване за подводно наблюдение, специално за плитки и мътни води, включващо пълна гама от подводни камери, датчици, сонди, акустични фотоапарати и др. Компанията търси търговски представител / дистрибутор за разпространение на продуктите си на нови пазари. Продуктите могат да бъдат използвани в сектора на подводното строителство, отбраната и сигурността, научни изследвания, производство на аквакултури и др.
Валидна до: 07/10/2016

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN