Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика


СТИВ – Техеран изпрати в БТПП информация относно Четвърта международна конференция и изложение "Инвестиционни възможности в мините и минната промишленост на Иран", проведени в културния и изложбен център "Имам Хомейни Мосала".

Основни акценти от изказванията на иранските официални лица:

 • Ислямска република Иран притежава около 9 % от световните нефтени запаси, което нарежда страната на четвърто място в света по доказани залежи (около 157,3 млрд. барела).
 • По последни данни, Иран притежава най-големите залежи от природен газ в света (33,8 трлн. куб. м.), изпреварвайки Руската федерация, като по-голямата част от тях са неразработени.
 • Иран притежава 68 различни вида минерали. Доказаните резерви на желязна руда възлизат на 2,7 млрд. т. (0,8 % от световните запаси). Резервите на медна руда възлизат на 2,6 млрд. т. или 4 % от доказаните световни запаси.  Иран разполага с резерви от 11 млн. т. цинк (4 % от световните резерви). Общо доказаните запаси от минерални суровини на страната се оценяват на 6 млрд.т. Като се има предвид, че около 300 000 кв. км. от иранската територия не е проучена, може да се заключи, че количеството на минерални суровини може да надхвърли 10 млрд. т. Това нарежда Иран сред десетте най-богати в света по резерви на минерални ресурси.
 • Страната заема ключова позиция в региона на Близкия изток, с общо 25% дял в търговията на руди, метали и минерали и е на водеща позиция като производител на метали, руди и минерали в световен мащаб, както следва: 14-то място в производството на стомана, 9-то в производството на цимент, 10-то в производството на желязна руда, 25-то в производството на алуминий и 2-ро в производството на облицовъчни камъни.
 • В сферата на минната промишленост в страната са заети над 600 000 души.
 • Минната промишленост на Иран има 25% пазарен дял на Техеранската фондова борса с обща стойност на активите около 30 млрд. щ. дол.
 • В следващия, шести по ред, Петгодишен план за социално-икономическо развитие (който ще започне да се изпълнява от началото на следващата иранска календарна година - 21.03.2016 г.) правителството на Ислямска република Иран е определило минната промишленост като един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика, като нейният дял при формирането на БВП се очаква да достигне 16-17 %.
 • За развитието на минната промишленост в следващия план за развитие са необходими около 15 млрд. щ. дол., които се очакват да дойдат от местни и чуждестранни инвеститори.
 • В шестия план за развитие иранското правителство възнамерява да отдаде на концесия 100 000 кв. км площи за проучване и разработване на минерални суровини.
 • Целта на правителството е чрез привличане на ПЧИ в минната промишленост, освен трансфер на съвременни технологии, да се постигне намаляване износа на суровини за сметка на тяхната преработка и увеличаване на добавената им стойност.
 • С последните изменения и допълнения на Закона за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции за първи път в Иран се въвежда световната практика, която позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя. Също така законът позволява до 100 % от собствеността на новоучредена или придобита иранска компания да бъде на чуждестранния инвеститор. По старата нормативна уредба чуждестранен инвеститор можеше единствено да учреди съвместно предприятие с местен партньор, който да има 51% дял.

Основни акценти от изказванията на представителите на "FLSmidth Co." (Дания) и "Schmidt Krantz Holding" (Германия):

 • Двете компании са работили в минната промишленост на Иран дълги години преди налагането на санкциите и ограничителните мерки на страната - доставка на оборудване, изграждане на производствени мощности, цялостни системни и технически решения. Определи дейности не са били прекъсвани даже през последните години (което им гарантира преференциално третиране в пост-санкционния период).
 • Започнали са официалното си завръщане на иранския пазар и вече са подсилили своите представителства.
 • По отношение на навлизането на ПЧИ в иранската минна промишленост следва на първо време да се улеснят условията за правене на бизнес в страната, да се намалят данъчните ставки и митническите сборове по отношение на сектора и да се създадат условия за стабилност, надеждност и устойчиво развитие.
 • Едва при изпълнение на горните условия би могло да се пристъпи към трансфер на съвременни технологии в минната промишленост на Иран.

По време на Четвърта международна конференция и изложение "Инвестиционни възможности в мините и минната промишленост на Иран" посланикът на България в Иран Христо Полендаков е провел кратък разговор с д-р Мехди Карбасиян, заместник-министър на промишлеността, мините и търговията. Договорена е била официална среща между двамата, по организацията на която Посолството и СТИВ вече работят. По време на разговора посланик Полендаков е предоставил кратки презентации на българските компании, с техните продуктови портфолия, във връзка с намеренията на фирмите да се завърнат на иранския пазар.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Investment Guide for Mining Activities in Iran

A Brief List of Opportunities for Investment on Mining Activities in Iran

Информацията е изготвена от Цветан Алексов, ръководител на СТИВ - Техеран

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN