Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации


Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш ще посети България на 8 октомври, за да представи заключенията и препоръките от доклада за България по механизма за подкрепа на политиката в областта на изследванията и иновациите по програма "Хоризонт 2020".

България е една от първите страни членки, която участва в предложения от ЕК механизъм, чиято цел е да подпомогне реформите в държавната политика в областта на изследванията и иновациите.

В София комисар Моедаш ще се срещне с президента на България Росен Плевнелиев, с министър-председателя Бойко Борисов, с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на образованието проф. Тодор Танев.

Той ще произнесе реч пред конференцията на високо равнище "Отваряне към ера на иновации", на която ще бъдат обсъдени основните заключения и препоръки в доклада, изготвен от панел от международни експерти.

Комисар Моедаш ще посети и София Тех Парк, проект за иновационен и технологичен център, който се осъществява с финансова подкрепа от 50 милиона евро от европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие и оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", ще инвестира 243 милиона евро в развитието на българската наука и изследвания за периода 2014 – 2020 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN