Назад

Изложба на тема "Приятели на българските съкровища" е открита в БТПП
Вчера във фойето на сградата на БТПП бе открита изложба на тема „Приятели на българските съкровища“, съвместна инициатива на Българската търговско-промишлена палата  и Националния научен експедиционен клуб "ЮНЕСКО".

Изложбата от фотографии на млади български творци – студенти в научни експедиции,  отговаря изцяло на дейността и целите на ННЕК-ЮНЕСКО за опазването и популяризирането на националното културно-историческо и природно наследство

На откриването присъстваха председателят на Палатата Цветан Симеонов, Кристиян Калчев – председател на ННЕК-ЮНЕСКО, д-р Людмил Иванов – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, проф. Мариела Модева – заместник-министър на туризма, д-р Пламена Заячка – съветник в Министерството на туризма, преподаватели и експерти в областта - доц. Петър Балабанов и доц. Тошо Спиридонов, и други гости.

Присъства и Бистра Стоименова, фотограф от ЮНЕСКО и автор на голяма част от представените снимки в изложбата.

При откриването на събитието Цветан Симеонов подчерта, че Палатата в своята дейност винаги е подкрепяла развитието на младите хора в България - както в областта на бизнеса, така и в научната и културната дейност. Като пожела успех на изложбата, Симеонов изрази готовност за бъдещо сътрудничество за реализацията на подобни инициативи. 

Изложбата ще продължи до 25 февруари, като очакванията са да предизвика интерес и да намери добър отзвук в обществото.

По-детайлна информация за изложбата може да получите от следния линк 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt5WLfCpSQ4