Назад

МОР провежда проучване относно управлението на трудовата миграция


Бизнес консултантската група по миграция, организирана от Международната организация на работодателите (МОР), провежда глобално проучване по ключовите въпроси на управлението на трудовата миграция на местно, национално, регионално и глобално ниво.

Миграционният дискурс по време на ковид пандемията беше повлиян от непредвидимото и продължително затваряне на границите по целия свят, както и от глобалния феномен на засиленото прибягване до работа от разстояние. Първото направи изключително трудно, понякога невъзможно, физическото пътуване до работната дестинация в чужбина, докато второто явление даде възможност за достъп до определени умения при работа от разстояние.

Затварянето на границите имаше тежки последици за движението на работници мигранти, принудителното им репатриране в много страни, неиздаване/подновяване на работни визи/разрешения и т.н.

Тъй като недостигът на умения се превръща в глобален феномен, правителствата трябва спешно да преразгледат своите политики за миграция и набиране на персонал, за да гарантират, че работниците мигранти от всички категории ще имат достъп до бързи, редовни и предвидими пътища за миграция в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Ето защо е необходимо правителствата и частният сектор заедно да разработят краткосрочни и дългосрочни миграционни политики, обхващащи състоянието на – националния пазар на труда, пропуските в уменията, реформи в програмите за образование и професионално обучение, изисквания за развитие на умения, и търговско-икономическата политика.

В тази връзка отговорите от проучването ще помогнат за анализиране на въздействието на миграционната политика върху мобилността на уменията, като ще спомогнат за изготвянто на документ, който ще бъде публикуван и представен на Международния форум за преглед на миграцията, 16-20 май 2022 г. в Ню Йорк. Заключенията и препоръките от проучването ще подчертаят ролята на частния сектор при формирането на политиките.

Въпросникът отнема 15 минути за попълване и ще бъде достъпен до 20 февруари 2022г.