Назад

Европейската комисия предлага законодателен акт за интегралните схеми


Европейската комисия предлага всеобхватен набор от мерки за гарантиране на сигурността на доставките, устойчивостта и технологичното лидерство на ЕС в областта на полупроводниковите технологии и приложения. С Европейския акт за интегралните схеми ще се засили конкурентоспособността и устойчивостта на Европа и ще се спомогне за осъществяването на цифровия и екологичния преход.

Законодателният акт на ЕС за интегралните схеми ще се основава на силните страни на Европа — водещи в световен мащаб научноизследователски и технологични организации и мрежи, както и множество иновативни производители на оборудване — и ще се справи със слабостите. Актът ще спомогне за процъфтяващ сектор на полупроводниците — от научни изследвания до производство и устойчива верига на доставки. С него ще бъдат мобилизирани над 43 милиарда евро публични и частни инвестиции и ще се определят мерки за предотвратяване, подготовка, предвиждане и бързо реагиране на всяко бъдещо прекъсване на веригите на доставки, заедно с държавите членки и нашите международни партньори. Това ще даде възможност на ЕС да постигне амбицията си да удвои сегашния си пазарен дял до 20 % през 2030 г.

Европейският акт за интегралните схеми ще гарантира, че ЕС разполага с необходимите инструменти, умения и технологични възможности, за да се превърне в лидер в областта отвъд научните изследвания и технологиите в проектирането, производството и опаковането на модерни интегрални схеми, за да осигури снабдяването си с полупроводници и да се намалят външните зависимости.

Повече информация ще намерите в документа тук.