Назад

Traceability Reference Book 2021: успешна проследимост чрез стандартите GS1


Изданието Traceability Reference Book вече е достъпно на страницата на Глобалната организация GS1 в електронен вид. В него може да научите, как използването на стандартите GS1 позволява проследимост в различни  индустриални сектори и вериги за доставки. В това първо издание са представени случаи от практиката, в които за различни инвестиции е отчетена реална печалба за компаниите. Ще прочетете също, как приемането на технологичен,  агностичен подход към стандартите, дава възможност на компаниите да определят, какво е най-подходящо за тях относно споделянето на данни за нуждите на проследимост.

Пандемията от 2020 г. оказа влияние върху живота по цялото земно кълбо и произведе значителен натиск върху веригите за доставки, които трябваше бързо да се адаптират към новите изисквания.

Днес, когато светът продължава да се бори с предизвикателствата на пандемията, остава въпросът за бъдещето взаимодействие между потребители, компании, институции и болници. Отчетен е засилен интерес от страна на бизнеса към стандартите GS1 и възможностите за оперативна съвместимост между различни системи и ефективна проследимост, каквито те предлагат.

Потребителското търсене на прозрачност се ускори. Повече от всякога потребителите искат да са сигурни, че имат достъп до автентични, безопасни и надеждно доставени продукти. Проследимостта е силен фактор за доверие и безопасност във веригата на доставки, както между потребителите, така и между производителите и техните доставчици.

Стандартите за проследимост на GS1 позволяват на всички участници по веригата на доставки да говорят на общ език. Те подпомагат прозрачността и ефективността в разнообразната екосистема от заинтересовани страни.

За да научите повече и да се запознаете в конкретика с различните случаи на отделни компании, включени в това издание, моля последвайте следния линк: https://www.gs1.org/standards/traceability/case-study-library/traceability-reference-book?it_medium=carousel&it_campaign=TraceabilityReferenceBook

При нужда от допълнителна информация и консултация по темата за проследимостта се обръщайте към екипа на GS1 България на тел. 02/8117 604 и 439, и имейл gs1bulgaria@gs1bg.org