Назад

Министър Лорер: Програма за близо 70 млн. евро ще стартира до месец по ОПИК за енергийно ефективни технологии в МСП


Процедура за близо 70 млн. евро (136 226 120 лв.) ще стартира до месец по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/. Целта на подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) е да се увеличат инвестициите в енергийно ефективни технологии. Това стана ясно  по време на представяне на проектобюджета на Министерството  на иновациите и растежа от министър Даниел Лорер в Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание.

Средствата за процедурата по ОПИК са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU. Планира се да бъдат използвани при възстановяването на инвестиционната  дейност на МСП, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и при справянето с прехода към зелена икономика. Мярката е от особено значение в контекста на значителното увеличение на цените на електроенергията и природния газ.

„Още близо 10 млн. лв. са осигурени по процедурата за т. нар. Големите малки компании, като по този начин над 170 фирми от резервните списъци по нея ще могат да получат финансиране по програмата“, допълни Лорер.

Той посочи, че Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и контрол на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като се облекчи процесът на достъп, кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на икономическата среда.

Министърът изтъкна още, че министерството ще работи за ефективно, ефикасно и ориентирано към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост.

По думите му проектът на бюджет за 2022 г. на Министерство на иновациите и растежа има същата цел, както държавният бюджет на Република България. „Идеята е да постигнем по-висок икономически растеж с фокус върху иновативния растеж. Мисията на ведомството е да води ясна и прозрачна политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи, тъй като министерството работи със средства от оперативните програми“, каза той.

Лорер подчерта, че целта на Министерството на иновациите и растежа е създаването на благоприятна среда за привличане на инвестиции и приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската икономика.