Назад

Споразумението за Свободна търговия Украйна-Турция


На 03.02.22 г. в рамките на посещението на турския президент Р.Т. Ердоган в Киев, Украйна, бе подписано дългоочакваното Споразумение за Свободна търговия (ССТ) между Украйна и Турция. Някои основни моменти, съдържащи се в ССТ между двете страни:

  • Украйна има възможност за безмитен внос в Турция на 10 377 продуктови категории (около 95% от номенклатурата на актуалния украински износ за страната). Турция има възможност за безмитен внос в Украйна на 9 500 продуктови категории (над 99% от актуалния турски износ за страната). В безмитния списък не е включен украинският износ на зърно и маслодайни култури (заемащи около 25% от износа на Украйна за Турция), като теоретично – би могло в бъдеще да бъде наложено мито от турска страна (понастоящем вносът му е безмитен).
  • До подписването на ССТ външнотърговската дейност между двете държави се регулира в рамките на Световната Търговска Организация (СТО), според което средната митническа ставка за украинския износ за Турция възлизаше на близо 29%, а тази за турския износ за Украйна – на 5%. В рамките на ССТ тези параметри спадат на 10% средно за Украйна и 0,5% средно за Турция.
  • Очаква се, че в следващите 3-5 г. стокообменът между Украйна и Турция ще достигне 10 млрд.щ.д.
  • Селскостопанският сектор и секторът на Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) в Украйна се очаква да отчетат положителни ефекти от ССТ с Турция. Сред продуктите, които иначе традиционно са подложени на протекционизъм от турска страна, а при настоящото ССТ митническата ставка бива намалена, са: пилешко и телешко месо, риба и морски продукти, млечни продукти, сладкарски изделия и др. Вносът от турска страна на оборудване за селското стопанство, торове и препарати за защита на растенията и др. ще станат по-достъпни за Украйна.
  • Металургичният сектор се очаква да отрази положителни ефекти, отчитайки, че същият традиционно представлява интерес за Турция по отношение на вноса от Украйна. През 2021 г. близо 90% от украинският износ на метален скрап е насочен към Турция (около 550 000 т). Износното мито от Украйна в размер на 180 евро/тон метален скрап се запазва. В същото време, според споразумението е договорена квота за безмитен внос в Турция на 411 000 тона готова продукция на украинския металообработвателен сектор.
  • Леката промишленост в Украйна се очаква да отчете негативни ефекти от ССТ с Турция. Това се дължи на приоритетния дял (18% от вноса на Украйна от Турция или на стойност 570 млн.щ.д. през 2021 г.) на продуктови категории на текстилната промишленост в турския износ за Украйна. За сравнение, украинският износ на сходни продуктови категории за Турция възлиза на едва 20 млн.щ.д. през изминалата година. В същото време, отчитайки горепосочените рискове най-вече за украинската текстилна промишленост, в ССТ е предвиден транзитен период от 3-5 г. преди пълното отпадане на митото за определени стоки на текстилната индустрия от Турция, най-вече такива за крайна употреба. През съответния период се предвижда предприемане на набор от държавни мерки за подкрепа на сектора в Украйна, с цел ограничаване на горепосочените негативни ефекти върху индустрията в страната.
  • ССТ предвижда пълна либерализация на сухопътния товарен транспорт.

Изводи:

-Турция се нарежда сред водещите външнотърговски партньори на Украйна. През 2021 г. двустранният стокообмен надхвърля 7 млрд.щ.д.1 , от които над 4 млрд.щ.д. е украинският износ. Значителното положително салдо през изминалата година за Украйна се дължи най-вече на сериозния ръст на цените на металите на международния пазар. През първите 10 месеца на 2021 г., украинският износ за Турция възлиза на 3,2 млрд.щ.д. (5,9% от общия износ на Украйна за периода), нареждайки Турция на 3-то място като дестинация за украинския износ (след Китай и Полша). За същия период, украинският внос от Турция възлиза на 2,55 млрд.щ.д. (4,5% от общия украински внос за периода), нареждай Турция на 7-мо място като страна по произход на украинския внос (след Китай, Германия, РФ, Полша, Беларус, САЩ)2.

-Турция се нарежда сред водещите чуждестранни инвеститори в Украйна и на първо място през 2020 г. Към момента, общата стойност на инвестициите в Украйна с произход от Турция се оценява на 4 млрд.щ.д.

-Украинският износ за Турция през последните години остава съсредоточен в зърно и метал (близо 80% от износа на Украйна за Турция през 2021 г.).

-Делът на суровини и продукти без добавена стойност в украинския износ за Турция нараства през последните години (близо 17% през 2007 г. до над 52% през 2019 г.).

-Слабата турска лира ще продължи да поддържа конкурентоспособността на турския износ, в сравнение с вноса от други държави в Украйна, в т.ч. от България.

-ССТ, заедно с активната дейност на турски фирми в строителния сектор в Украйна и съществуващият внос на турски строителни материали в страната – може да се очаква, че ще засили допълнително позициите на Турция в украинския строителен бранш.

-Българският транспортен отрасъл, работещ по направление Турция-Украйна/Беларус/РФ, е възможно да отчете негативни ефекти от очакваното засилване сътрудничеството в сферата на сухопътния транспорт между Украйна и Турция.

------------

1 За сравнение, през 2020 г. стокообменът между двете страни възлиза на около 4,5 млрд.щ.д.

2 За сравнение, през първите 10 месеца на 2020 г., украинският износ за Турция възлиза на 1,87 млрд.щ.д. (4,7% от общия износ на Украйна за периода), нареждайки Турция на 4-то място като дестинация за украинския износ (след Китай, Полша, РФ). За същия период, украинският внос от Турция възлиза на 1,89 млрд.щ.д. (4,4% от общия украински внос за периода), нареждай Турция на 7-мо място като страна по произход на украинския внос (след Китай, Германия, РФ, Полша, САЩ, Беларус)

СТИВ-КИЕВ: Стефан Софрониев